مستربچ ­ها و کامپاندهای سیبا پلیمر کبیر در اغلب پلیمرها و فرآیندهای تولید محصولات ترموپلاستیک قابلیت استفاده دارند. سیبا پلیمر کبیر تجربه ارزشمندی در حوزه تولید مستربچ و کامپاند برای فرآیندهای مختلف به ویژه تولید فیلم های تک لایه و چند لایه، قالب گیری بادی، قالب گیری تزریقی، اکستروژن، ترموفرمینگ و دیگر فرآیندها را داراست. بر این اساس مهمترین بازارها برای محصولات ما عبارتند از:

فیلم و بسته بندی

کشاورزی

محصولات خانگی

صنعت اتومبیل

نساجی و الیاف

لوله های پلیمری