وجود رطوبت در مواد اولیه همچون گرانول ها، رنگدانه ها، رزین ها و سایر افزودنی های جاذب رطوبت، می تواند منجر به پیدایش مشکلات متعددی همچون ایجاد حباب و تخلخل، پوسته پوسته شدن، زبری و نایکنواختی سطح محصول و نیز تضعیف خواص مکانیکی مانند استحکام و سفتی در محصول نهایی گردد. از سوی دیگر پروسه خشک کردن این مواد بسیار هزینه بر و زمان گیر است. لذا افزودن مستربچ های رطوبت گیر به فرمولاسیون اصلی محصول به عنوان راهکاری مؤثر و مقرون به صرفه مورد استفاده قرار می گیرد.

سیبا پلیمر کبیر انواع مستربچ های رطوبت گیر بر پایه پلیمرهای مختلف را تولید می نماید.